Home

alv-logoNAJAARSVERGADERING 2018
Woensdag 14 november
Inloop vanaf 09:30 uur
aanvang vergadering 10:00 uur

Locatie: Kleine Koppel 35 Amersfoort, 3812 PG 

Op de agenda staan een aantal interessante punten. Een ontmoeting met de heer Tijs van Lieshout, directeur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Hij komt echter in onze Algemene Ledenvergadering in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s.
In de middag is te gast de heer Frans Carbo, bestuurder FNV-Overheid  voor de brandweer en de Veiligheidsregio. Hij zal ons wellicht meer kunnen vertellen over de stand van zaken rond de tweede loopbaan en over de laatste stappen in het FLO proces, met name wat gebeurt er met de gelden van de levensloopregeling?

*********************************************************************
ACCOORD CAO-GEMEENTEN
De vakbonden en de VNG hebben op 03-07 jl. een accoord bereikt, de nieuwe CAO-gemeenten. Deze CAO gaat in op 1 mei 2017 en loopt door to 1-1-2019. Naast een loonsverhoging van uiteindelijk 3,25% is er veel aandacht voor meer strategische personeelsplanning en terugdringing van payroll constructies. Ook zijn afspraken gemaakt over de verdere de inzet van het generatiepact en een pilot met leerambassadeurs. Lees meer.
De CAO wordt pas definitief als de leden van de VNG en de vakbonden hebben ingestemd met dit accoord.
************************************************************************  
Jan-RotmansProf. Jan Rotmans heeft een duidelijk beeld over de ontwikkelingen die hij in onze samenleving waarneemt en die hun effect kunnen hebben op (mede)zeggenschap en onze organisaties. Voor ondernemingsraden een ‘must’ om hiervan kennis te nemen. 
> Bekijk hier een foto-impressie van zijn optreden bij onze ALV.
> De presentatie is ook gefilmd. Klik hier 

*********************************************************************
OUDEREN HEBBEN DE TOEKOMST IN ORGANISATIES
50 plussers hebben veel meer de toekomst schrijft zakenblad Forbes. Hoe dat kan? Over 7 jaar al is kwart van de arbeidspopulatie ouder dan 55 jaar. Los hiervan hebben oudere arbeidskrachten veel te bieden. Ze zijn ook nodig omdat arbeidsaanwas door lagere geboortecijfers en beperktere immigratie terugloopt. Lees er alles over en vergeet vooral de voorspellingen niet.
***********************************************************************
FLEXIBEL WERKEN – GOED TEGEN DE WERKDRUK
Als je flexibel werkt, kan je jouw werkdruk beteugelen. Wat minder en vooral opnieuw uit te vinden management is daarbij ook essentiëel. Het gaat immers niet om controle maar juist om loslaten en vertrouwen. Zo maar wat krenten uit de duurzame inzetbaarheidspap van een onderzoek van uitgevoerd door Hylco Rijp (Tilburg Univ.). Lees hier meer.
***********************************************************************
JONGE MEDEWERKERS TWIJFELEN VAAK OVER INZETBAARHEID
Motivatie_11Ook eind twintigers hebben vaak geen idee hoe ze over 2 jaar nog goed inzetbaar kunnen zijn. Zo blijkt uit onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen. Niet voor het
eerste jaar dat de arbodienst die conclusie trekt.  Lees hier verder.

************************************************************************