Home

alv-logoNAJAARSVERGADERING 2019
Woensdag 20 november
Inloop vanaf 09:30 uur
aanvang vergadering 10:00 uur

Locatie: Van de Valk Hotel Veenendaal
                                           Bastion 73 , 3905 NJ VEENENDAAL

************************************************************************  
Jan-RotmansProf. Jan Rotmans heeft een duidelijk beeld over de ontwikkelingen die hij in onze samenleving waarneemt en die hun effect kunnen hebben op (mede)zeggenschap en onze organisaties. Voor ondernemingsraden een ‘must’ om hiervan kennis te nemen. 
> Bekijk hier een foto-impressie van zijn optreden bij onze ALV.
> De presentatie is ook gefilmd. Klik hier 

*********************************************************************
OUDEREN HEBBEN DE TOEKOMST IN ORGANISATIES
50 plussers hebben veel meer de toekomst schrijft zakenblad Forbes. Hoe dat kan? Over 7 jaar al is kwart van de arbeidspopulatie ouder dan 55 jaar. Los hiervan hebben oudere arbeidskrachten veel te bieden. Ze zijn ook nodig omdat arbeidsaanwas door lagere geboortecijfers en beperktere immigratie terugloopt. Lees er alles over en vergeet vooral de voorspellingen niet.
***********************************************************************
FLEXIBEL WERKEN – GOED TEGEN DE WERKDRUK
Als je flexibel werkt, kan je jouw werkdruk beteugelen. Wat minder en vooral opnieuw uit te vinden management is daarbij ook essentiëel. Het gaat immers niet om controle maar juist om loslaten en vertrouwen. Zo maar wat krenten uit de duurzame inzetbaarheidspap van een onderzoek van uitgevoerd door Hylco Rijp (Tilburg Univ.). Lees hier meer.
***********************************************************************
JONGE MEDEWERKERS TWIJFELEN VAAK OVER INZETBAARHEID
Motivatie_11Ook eind twintigers hebben vaak geen idee hoe ze over 2 jaar nog goed inzetbaar kunnen zijn. Zo blijkt uit onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen. Niet voor het
eerste jaar dat de arbodienst die conclusie trekt.  Lees hier verder.

************************************************************************