Deelnemers

Sinds de oprichting van de Vereniging LOOV in 2011 zijn in de loop der tijd alle 25 ondernemingsraden (OR'en) van de Veiligheidsregio's lid geworden.
De structuur van onze vereniging is zo gekozen dat de ondernemingsraden lid zijn en dat iedere OR door twee natuurlijke personen wordt vertegenwoordigd. Dat betekent dat ook na verkiezingen en personele wisselingen in de OR'en, de OR zelf lid blijft van het LOOV. Dat is ook in de statuten van de vereniging vastgelegd.

Hieronder de VR's die lid zijn van LOOV:

 1.VR Groningen   2. VR Fryslân
 3. VR Drenthe  4. VR Ijsselland
 5. VR Twente  6. VR Noord- en Oost Gelderland
 7. VR Midden Gelderland  8. VR Gelderland Zuid
 9. VR Utrecht  10. VR Noord-Holland Noord
 11. VR Zaanstreek Waterland  12. VR Kennemerland
 13. VR Amsterdam-Amstelland  14. VR Gooi-& Vechtstreek
 15. VR Haaglanden  16. VR Hollands Midden
17. VR Rotterdam-Rijnmond  18. VR Zuid Holland Zuid
19. VR Zeeland  20. VR Midden-en West Brabant
21. VR Brabant Noord 22. VR Brabant Zuid Oost
23. VR Limburg Noord 24. VR Limburg Zuid
25.VR Flevoland