Welkom

Inspiratiedag over vernieuwing medezeggenschap

Het LOOV organiseert op donderdag 23 juni 2022 een themadag over vernieuwing van medezeggenschap in veiligheidsregio’s.
Onze medezeggenschap is gebaseerd op de huidige Wet op de Ondernemingsraden en die dateert al uit 1979. Sinds die tijd is er al heel wat veranderd in ondernemingen en organisaties als de onze. Niet vreemd dus dat steeds meer ondernemingsraden nadenken over nieuwe vormen van medezeggenschap.
Deze inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich weleens afvraagt hoe je medezeggenschap in een veiligheidsregio kunt vernieuwen en wat dit dan betekent. Voor de OR zelf, voor de ambtelijk secretaris, voor de bestuurders van OR’en en niet in de laatste plaats voor de werknemers in veiligheidsregio’s.

Mark Zwijnenburg, directeur van Loof Training & Advies, helpt ons op weg door basale vragen te stellen als: Wat is nieuwe medezeggenschap? En: Waarin verschilt die dan van de ‘oude medezeggenschap’? Welke randvoorwaarden zijn belangrijk bij het vernieuwen van medezeggenschap etc.
Vervolgens presenteert Ineke Vroling van het Team Medezeggenschap in de Veiligheidsregio Drenthe hoe ze daar al geruime tijd nieuwe wegen zoeken voor vernieuwing van medezeggenschap.
In de middag zijn er verschillende workshops waarin dieper wordt ingegaan op specifieke aspecten van vernieuwing van medezeggenschap. En uiteraard sluiten we af met een netwerkborrel.
Deze inspiratiedag vindt plaats in Café-Restaurant – Partycenrum Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht.

Klik hier voor het volledige programma.
Klik hier om je aan te melden voor deze Inspiratiedag.

Succesvolle voorjaarsvergadering 2022

Op 17 maart 2022 vond een succesvolle voorjaarsbijeenkomst plaats. Een kleine 50 vertegenwoordigers van zeventien regio’s ontmoetten elkaar in het Utrechtse provinciehuis.

Huishoudelijke zaken

Er werd gestart met huishoudelijke zaken zoals bestuursverkiezingen en goedkeuring jaarrekening.
Hans Ghielen uit Limburg-Noord heeft het bestuur verlaten. Hij was aftredend en gaat met pensioen. Hans, bedankt voor je inzet voor het LOOV en geniet van je nieuwe levensfase!
Gelukkig diende zich ook een opvolger aan in de persoon van Wim Plug uit Zuid-Limburg. Een oude bekende voor het LOOV, maar we zijn blij dat hij weer beschikbaar is. Welkom terug, Wim!
Verder is Dirk Slot voor een nieuwe termijn herkozen als bestuurslid. Hij beheert al vele jaren de financiën voor het LOOV.
Ook de jaarrekening 2021 werd goedgekeurd door de voorjaarsvergadering en daarmee kreeg het bestuur goedkeuring voor het gevoerde beleid in 2021.

Belevingsonderzoek

Er is een grootschalig belevingsonderzoek gaande door het Instituut Publieke Veiligheid – in opdracht van het Veiligheidsberaad – naar hoe repressieve brandweermensen hun vak beleven. Aan de hand van stellingen werden de uitkomsten besproken en van commentaar voorzien.
Vervolgens waren de bestuurders van FNV en CNV, Frans Carbo en Aynur Polat, aanwezig om het LOOV bij te praten over de totstandkoming van een nieuwe CAO of rechtspositieregeling voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s.

Gastspreker Tijs van Lieshout
Tijs van Lieshout

De gastspreker in de middag was de voorzitter van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s, Tijs van Lieshout. Vanuit de OR’en werd een toenemende schaalvergroting waargenomen doordat steeds meer zaken op landelijk niveau door deze raad worden bepaald. En de vraag is welke medezeggenschap daar tegenover staat. Van Lieshout erkende dat een toenemend aantal zaken op landelijk niveau ontwikkeld wordt, maar dat het uiteindelijk altijd aan de afzonderlijke veiligheidsregio’s is om tot invoering te besluiten. Hij wilde zich niet verantwoordelijk maken voor de wijze waarop bestuurder van afzonderlijke veiligheidsregio’s met hun medezeggenschap overleggen.

Klik hier voor het volledige verslag van de voorjaarsvergadering.

Contouren Belevingsonderzoek Brandweer tekenen zich af

Het Instituut Publieke Veiligheid heeft in opdracht van het Veiligheidsberaad een onderzoek uitgevoerd naar hoe repressieve brandweermensen naar ontwikkelingen in hun werk kijken en hoe zij het brandweervak beleven. In verband met de voorjaarsvergadering 2022 van het LOOV hadden we alvast de beschikking over de hoofdlijnen van de uitkomst. In totaal hebben ruim 6100 collega’s deelgenomen aan dit onderzoek.

Als het gaat om werkdruk ervaart men het werk niet als zwaar. Fit en sterk zijn, zijn wel belangrijke randvoorwaarden.
Voor wat betreft het beleid rond vrijwilligers merkt iedereen dat werving van nieuwe collega’s lastig is. Ook vraagt het voortdurende aandacht om een goede balans te vinden tussen werk en privé.
Er zijn veel factoren waardoor het voor de brandweermensen onduidelijk is wat de organisatievisie is. Dat heeft bij voorbeeld te maken met afschaffing van de kazernering, de voorgestelde taakdifferentiatie, bezuiniging en het Tweede Loopbaanbeleid.
Aan betrokkenheid is geen gebrek. Men is trots op het vak, heeft er plezier in en het is ‘maatschappelijk relevant’.
Corona heeft nauwelijks invloed gehad op de beleving van brandweermensen. Impact corona. Het groepsgevoel, de vakbekwaamheid en de paraatheid zijn dik op orde. Ook is de motivatie nog steeds voldoende.
De organisatiecultuur kan beter. De meesten ervaren een veilige werksfeer maar de brandweer mag wel meer een afspiegeling zijn van de samenleving als het gaat om de verhouding mannen/vrouwen en de culturele diversiteit. Opvallens is dat men ook vindt dat het evalueren na een inzet beter kan.
Veilig en gezond werken scoort een 7,5. Geen slecht cijfer.
Bij Uitruk op maat lijkt het erop dat collega’s die ervaringen hebben met een kleinere uitrukbemanning, positiever zijn.
Over de verhoudingen met het management is men verdeeld: er is waardering door ploegchef, maar men is onvoldoende tevreden over de verdeling van gelden.
Men heeft voldoende vertrouwen in de vakbekwaamheid en slotte zou men wel iets meer regelruimte willen, bijvoorbeeld als het gaat om de dagindeling, werving, uitrusting en de aankleding van de posten.