Steunpunt Brandweer

Beste collega,

Zorg voor ons personeel is belangrijk. Daarom wordt georganiseerde collegiale opvang (zoals Team Collegiale Opvang, TCO/Bedrijf Opvang Team, BOT/Collegiaal Opvang Team, COT) aangeboden in de regio’s. Als brandweer willen wij in het kader van goed werkgeverschap deze collegiale ondersteuning voor personeel aanvullen met het landelijk Steunpunt Brandweer. Dit steunpunt is een loket waar (oud-)brandweermensen met psychosociale klachten met een onafhankelijk persoon (professional) contact kunnen hebben. Ook kunnen hun familieleden, collega’s, leidinggevenden of collegiale ondersteuners daar met vragen terecht. Politie en defensie hebben inmiddels positieve ervaringen met een dergelijk landelijk loket. Net als bij politie en defensie zal ook voor de brandweer Stichting de Basis het loket bemensen/organiseren.(Meer informatie? Informatie Steunpunt Brandweer

Stichting de Basis heeft het landelijk steunpunt voor de zomer operationeel. In eerste instantie is dit voor een periode van drie jaar om ervaringen op te doen met de werking en de resultaten van het steunpunt en om data te verzamelen.

Informatiebijeenkomst betrokkenen

Velen van jullie zijn wellicht nog onbekend met de komst van een landelijk steunpunt. Daarom organiseren we een informatiebijeenkomst op donderdag 30 juni om 11.30 uur bij Stichting de Basis in Doorn. Deze bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden, P&O-adviseurs, Communicatieadviseurs, Arbo-adviseurs, leden van het LOOV en BOT/TCO/COT-coördinatoren.

In deze bijeenkomst willen we je laten kennismaken met het Steunpunt Brandweer en kun je de maatschappelijk werkers spreken die het steunpunt bemensen. Daarnaast is er gelegenheid om kennis en informatie uit te wisselen om het steunpunt goed te laten aansluiten bij je eigen regionale situatie en te komen tot een goede samenwerking. Dit om te zorgen dat het steunpunt goed verankerd raakt en de komende drie jaar zijn meerwaarde kan tonen.

Informeren alle brandweermedewerkers

Ondertussen start ook het proces om alle brandweercollega’s te informeren over het Steunpunt Brandweer. Een projectgroep met collega’s van P&O en Communicatie uit het land bereidt dit voor. Van belang is wel dat de communicatie via de eigen werkgever, dus de eigen regio, wordt verspreid. Binnenkort ontvangen de contactpersonen P&O en Communicatie van de projectgroep informatie om te delen met de medewerkers.

De projectgroep levert deze informatie zo aan dat elke Veiligheidsregio dit onder eigen vlag kan versturen en zo nodig kan aanvullen met regionaal-specifieke informatie.

De communicatie naar alle medewerkers over de start van het steunpunt bestaat op korte termijn uit:

Een e-mail vanuit de eigen directeur/ commandant over de start van het Steunpunt Brandweer.

Een informatiepakket met onder andere een brief van de eigen commandant en een flyer die door de regio naar de huisadressen van de medewerkers wordt gestuurd. Zo worden niet alleen de medewerkers, maar ook hun thuisfront geïnformeerd. Regio’s kunnen zelf informatie over de regionale nazorg aan het landelijke informatiepakket toevoegen.

Verder vindt de rest van dit jaar gefaseerd communicatie plaats via verschillende landelijke middelen, zoals de website van Brandweer Nederland, De Brandweerkrant en de Brand&Brandweer. Ook zal de projectgroep informatie aanbieden aan communicatieafdelingen van de regio’s voor verspreiding van artikelen, interviews en eventueel filmpjes via de regionale middelen.

Kom je ook de 30e?

Wil je aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst? Geef je dan op via Mariska Meijrink: m.meijrink@brandweernederland.nl

Vanaf 11.30 uur ben je welkom in Doorn. Er staat dan lunch klaar. De bijeenkomst zelf duurt van 12.00 tot 15.00 uur.

Heb je nu al vragen over het Steunpunt brandweer, dan kun je terecht bij Suzanne Roijakkers (s.roijakkers@brandweernederland.nl)

Met hartelijke groet,

Lieke Sievers

Voorzitter programmaraad Mens & Bedrijfsvoering
Directeur/Commandant Brandweer Veiligheidsregio Flevoland