Reactie Brandweer Nederland n.a.v. berichtgeving over het Amsterdamse Korps

‘De heersende cultuur binnen een deel van het Amsterdamse brandweerkorps is volstrekt onacceptabel’, zegt Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland en de Raad van Brandweercommandanten. ‘Als hulpverleners zijn we er met elkaar voor de burger. Daarbij is onderling respect de basis voor onze beroepsuitoefening en kan er geen ruimte zijn voor normoverschrijdend gedrag. De situatie in Amsterdam is dan ook niet exemplarisch voor de rest van het land. Wij steunen – als collectief van commandanten – de cultuuromslag die de leiding in Amsterdam wil bewerkstelligen. Ik heb gesproken met de commandant van Amsterdam over de moderniseringsslagen die in andere brandweerregio’s al zijn doorgevoerd en heb daarbij onze hulp aangeboden.
Een ding hebben we als commandanten gemeen: we zijn waakzaam op negatieve cultuurkenmerken in onze organisaties en nemen daarbij ieder voor zich de verantwoordelijkheid daarop te anticiperen, want elke regio kent zijn eigen dynamiek.’
‘Natuurlijk zijn er qua cultuur ook verschillen tussen de 25 regionale korpsen in Nederland, mede doordat de brandweer niet in elke regio op dezelfde wijze is georganiseerd. Regio’s hebben te maken met grote verschillen in aanwezige risico’s, in demografische en geografische aspecten en hebben daarmee logischerwijs ook ieder hun eigen cultuurkenmerken. Amsterdam is ook een van de weinige korpsen met meerdere 24-uurs beroepskazernes.

Naast verschillen zijn er zeker ook veel overeenkomsten. We werken hard om ervoor te zorgen dat er geen incidenten plaatsvinden en we bieden hulp als het moet. We werken samen aan de uitvoering van een landelijke agenda op verschillende belangrijkste thema’s, ook op het gebied van personele zaken. De brandweer wil daarbij een goed werkgever zijn waarin ruimte is voor diversiteit, waarin we mee willen gaan met de tijd en waarin we op zoek zijn naar nieuwe arbeidsrelaties.

‘Brandweercollega’s werken met hart en ziel voor de samenleving en dat wordt gelukkig ook gezien: de brandweer is recent nog benoemd als de hoogst gewaardeerde overheidsorganisatie en dat danken we aan de kwaliteit van onze brandweermedewerkers en brandweerorganisaties. Wij zijn daar ontzettend trots op. Maar die trots zal ons nooit in de weg staan om eventuele misstanden en uitwassen in de eigen regionale organisatie aan te pakken. Ook dat wordt van ons verwacht.’

Met vriendelijke groet,
Frank Huizinga
Woordvoerder | Brandweer Nederland | Kemperbergerweg 783 – 6816 RW Arnhem | Postbus 7010 – 6801 HA Arnhem

Artikel in NRC van vorige week
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/05/aan-burgemeester-halsema-de-taak-de-brandweer-te-temmen-a1612235