Contact

Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veiligheidsregio’s
p/a Zijlweg 200
2015 CK HAARLEM
(post-en bezoekadres)
emailadres van de voorzitter drs. Walter Nijbroek:
voorzitter@loov.org