Deelnemers

Nederland telt 25 Veiligheidsregio’s. Er zijn 23 ondernemingsraden (OR’en) van Veiligheidsregio’s lid van het LOOV.
De structuur van onze vereniging is zo gekozen dat de ondernemingsraden lid zijn en dat iedere OR door twee natuurlijke personen wordt vertegenwoordigd. Dat betekent dat ook na verkiezingen en personele wisselingen in de OR’en, de OR zelf lid blijft van het LOOV. Dat is ook in de statuten van de vereniging vastgelegd.

Hieronder de VR’s die lid zijn van LOOV:

 1.VR Groningen   2. VR Fryslân
 3. VR Drenthe  4. VR Ijsselland
 5. VR Twente
 7. VR Midden Gelderland  8. VR Gelderland Zuid
 9. VR Utrecht  10. VR Noord-Holland Noord
 12. VR Kennemerland
 13. VR Amsterdam-Amstelland  14. VR Gooi-& Vechtstreek
 15. VR Haaglanden  16. VR Hollands Midden
17. VR Rotterdam-Rijnmond  18. VR Zuid Holland Zuid
19. VR Zeeland  20. VR Midden-en West Brabant
21. VR Brabant Noord 22. VR Brabant Zuid Oost
23. VR Limburg Noord 24. VR Limburg Zuid
25.VR Flevoland