Foto’s

DB LOOV ontmoet de minister van Veiligheid en Justitie

db bij de minister

Op 13 februari 2014 bracht het DB van het LOOV een bezoek aan de minister van Veiligheid en Justitie, de heer Ivo Opstelten.
Wij spraken ruim een uur met hem o.a. over de mogelijkheden van nationale financiering van de Veiligheidsregio’s.Daarnaast over de verschillende contacten die het LOOV onderhoudt met het werkveld en zijn vertegenwoordigers. De minister heeft direct ná ons gesprek, via zijn medewerker, contact gezocht met de voorzitter van het Veiligheidsberaad, mevrouw Geke Faber.
Hij vroeg haar om òòk een keer een gesprek te hebben met het bestuur van het LOOV. Dat gebeurde vrij snel daarna in mei.De afspraak met de minister dankten wij trouwens aan de inzet van de toenmalige voorzitter van de OR van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Bryan Visser, (tweede van links) en uiteraard aan zijn directeur VR-Rotterdam Rijnmond Arjen Littooij.

DB-LOOV ontmoet Mevrouw Faber en de heer Peter Bos

DB LOOV VR en DVR2

(v.l.n.r. Walter Nijbroek, Marjan Heijman, Lammert Klaassen, André Gouw, de heer Peter Bos, mevrouw Geke Faber)

In mei 2014 heeft het DB van het LOOV een gesprek gehad met de voorzitter van het Veiligheidsberaad, mevrouw Geke Faber. Naast het voorzitterschap van het veiligheidsberaad is mevrouw Faber burgemeester van Zaanstad en in die hoedanigheid ook voorzitter van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.
Links achter mevrouw Faber staat de heer Peter Bos. De heer Bos (directeur Veiligheidsregio Utrecht) was op dat moment interim-voorzitter van het gezelschap Directeuren Veiligheidsregio’s. Ook met mevrouw Faber en de heer Bos hebben wij een goed orienterend gesprek gehad over hoe wij elkaar kunnen informeren en mogelijk beinvloeden. Wij spraken af elkaar op regelmatige basis te ontmoeten.

Zomaar een foto van een Algemene Ledenvergadering in Amersfoort.

zomaar een ALV

Het LOOV geniet vaak van de gastvrijheid van de Veiligheidsregio Utrecht, en dan met name van de kazerne  Amersfoort aan de Kleine Koppel, aan die mooie rivier de Eem.
Deze locatie hebben wij te danken aan de altijd enthousiaste  inzet van ons bestuurslid André Gouw.

Stephan Wevers in de Algemene Ledenvergadering van het LOOV

Stephan Wevers

De heer Stephan Wevers is bij het LOOV een graag geziene gast. De heer Wevers oogt bij ons in de vergaderingen altijd erg ontspannen en informeert ons over de gang van zaken en de actualiteit. Stephan Wevers is voorzitter van Brandweer Nederland en van de Raad Brandweercommandanten.