Wie zijn wij ?

LOOV is het Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden van Veiligheidsregio's en is een koepel van, voor en door 25 ondernemingsraden in de sector Veiligheidsregio's in Nederland.
Wij streven ernaar de positie van ondernemingsraden te versterken. Daarnaast is het LOOV gesprekspartner voor politici, vakbonden, beleidsmakers en beleidsuitvoerders in de sector.

Doelstelling
Het platform heeft meerwaarde voor de aangesloten leden.
Een meer gezamenlijke inzet van de ondernemingsraden draagt ertoe bij dat de (politieke) onderhandelingsmacht en slagkracht van de ondernemingsraden wordt vergroot en betere resultaten oplevert als het gaat om beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging ten dienste van de medewerkers in de sector.

vergadertafelWat willen wij zijn?
Een koepel van ondernemingsraden en een plek om te discussiëren over de manier waarop de belangen van werknemers in de sector het best gediend kunnen worden; een plaats van waaruit gezamenlijk actie kan worden ondernomen om beleidsmakers en politici aan te zetten tot verbeteringen van hun beleid voor onze doelgroep; een aanspreekpunt voor overleg met derden wanneer een gezamenlijk standpunt dient te worden uitgedragen.