Leden

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Er zijn 24 ondernemingsraden (OR’en) van veiligheidsregio’s lid van het LOOV.
De structuur van onze vereniging is zo gekozen dat de ondernemingsraden lid zijn en dat iedere OR door twee personen wordt vertegenwoordigd. Dit betekent dat ook na verkiezingen en personele wisselingen binnen OR’en, de OR lid blijft van het LOOV. Dat is zo in de statuten van de vereniging vastgelegd. Hieronder de veiligheidsregio’s die lid zijn van het LOOV:

Groningen