VOOR LEDEN / PLEIO

De communicatie binnen het LOOV vindt plaats in het platform Pleio.

Pleio is een initiatief van de rijksoverheid en biedt een platform voor de vertegenwoordigers van onze vereniging om in besloten kring met elkaar in groepen samen te werken en/of documenten, filmpjes, presentaties te delen en om met elkaar in discussie te gaan.

Aanmelden voor het LOOV-domein binnen PLEIO kan door een e-mail te sturen aan de pleio@loov.org onder vermelding van je naam, functie en organisatie en het gewenste e-mailadres.