Links

Het LOOV heeft voor u een aantal interessante links verzameld. Als u denkt een interessante toevoeging voor deze lijst te hebben, verzoeken wij u dit via ons contactformulier aan ons door te geven.

1- Met deze platforms werkt het LOOV nauw samen:
Landelijk Platform Ondernemingsraden AmbulanceZorg (LPOAZ)
Centrale Ondernemingsraad Politie Nederland (COP)

2- Vakbonden
Het LOOV onderhoudt goede contacten met bestuurders van de vakbonden. Medezeggenschap heeft vele raakvlakken met afspraken in de CAO en met het zoeken naar overeenstemming in het Georganiseerd Overleg.

FNV-Overheid
CNV-Overheid
CMHF
VBV Brandweervrijwilligers
LAD
SER

3. 2e Kamercommissies
Vaste kamercommissie V&J
Vaste kamercommissie VWS

4. Algemeen
Veiligheidsberaad
Brandweer Nederland
GGD/GHOR Nederland
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Nieuws Veiligheidsregio’s
Veiligheidsregio op Startpagina