Wie zijn wij ?

LOOV is het Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden van Veiligheidsregio’s en is een koepel van de ondernemingsraden van de Veiligheidsregio’s in Nederland. Wij streven ernaar de positie van ondernemingsraden te versterken. Daarnaast is het LOOV gesprekspartner van politici, vakbonden, Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s, beleidsmakers en beleidsuitvoerders in de sector.

Doelstelling

Het platform heeft meerwaarde voor de aangesloten leden. Een meer gezamenlijke inzet van de ondernemingsraden draagt ertoe bij dat de onderhandelingspositie en slagkracht van de ondernemingsraden wordt vergroot. Ook levert het betere resultaten op als het gaat om beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging van medewerkers in de veiligheidsregio’s.

Wat willen wij zijn?

We willen een koepel van ondernemingsraden zijn en een plek om te discussiëren over hoe de belangen van de werknemers in de sector het best gediend kunnen worden. Maar ook een plaats van waaruit gezamenlijk actie kan worden ondernomen om beleidsmakers en politici aan te zetten tot verbeteringen van hun beleid voor onze doelgroep. Ten slotte willen we een aanspreekpunt zijn voor overleg met derden wanneer een gezamenlijk standpunt nodig is.